Tuesday, October 18, 2016

Cảm Nhận Phim Tân Tiêu Thập Nhất Lang

Xem phim Tân Tiêu Thập Nhất Lang này lâu rồi nhưng hôm nay mới có nhã hứng để viết cảm nhận về nó. Nếu nhận xét về cả phim thì thực sự rất ...

Monday, October 3, 2016

La Mạn Nữ Quốc trong Phim Lưu hải Đấu Kim Thiền

La Mạn Nữ Quốc trong Phim Lưu hải Đấu Kim Thiền là một quốc gia nằm ở cạnh  nước Nam Chiếu. Vị trí ở phía nam của Trung Nguyên. Vương ...

GIỚI THIỆU VỀ BLOG HOA VÔ KHUYẾT

Mình là một con người trầm lặng, ít nói theo nhận xét của bạn bè. Và bản thân mình cũng cảm thấy như vậy. Tính cách khá đặc biệt  thíc...