Wednesday, November 23, 2016

DIỄN VIÊN PHIM TÂN BIÊN THÀNH LÃNG TỬ

Lâu rồi không có phim kiếm hiệp nào để lại nhiều cảm xúc cho mình như phim Tân biên thành lãng tử. Cày tầm 4 ngày là hết 50 tập phim hay vã...