Saturday, February 25, 2017

Nhân Vật Trong Phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân

Nhân Vật Trong Phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Mình chỉ nói về nhân vật trong bản truyền hình thôi nhé, bản hoạt hình mình  xem mỗ...

Tuesday, February 21, 2017

Cảm nhận Phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân

Giới Thiệu Phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Năm phát hành : Năm 2016 Phim Phần 2 có 26 tập Diễn viên chính: Thái Văn Tịnh vai C...

Friday, February 17, 2017

Hám Thanh Tử WIKI- Thông tin diễn viên Hám Thanh Tử

Diễn viên Hám Thanh Tử Phiên âm : Kan qingZi Sinh ngày:   15/4/1988 Nơi sinh : Cáp nhĩ tân, Tỉnh Hắn Long Giang Trung Quốc Tố...

Tuesday, February 7, 2017