Thursday, May 18, 2017

Diễn Viên Phim Thừa Thắng Truy Kích

Trần Triển Bằng vai Trạch Quán Nhất Phan Chí Văn vai  Tư Đồ Tỉnh 
Lâm Hạ Vy vai Hà Chánh Hoa  

Trần Sơn Thông vai Ngũ Bách Nghĩa 
Phó Gia Lê vai Dawn
Đan Lập Văn vai Hoắc Tuấn Thăng
Huỳnh Trường Hưng vai Ngô Thế Phong
Triệu Hy Lạc vai Tô Vũ Phần
Huỳnh Tử Hoành vai Chu Triệu Lương


OST PHIM THỪA THẮNG TRUY KÍCHDiễn Viên Phim Thừa Thắng Truy Kích Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 nhận xét:

Post a Comment