Saturday, May 27, 2017

Tiểu Sử Diễn VIên Lý Mặc Chi

Tên Tiếng VIệt : Lý Mặc Chi
Tên Tiếng Trung: 李墨之
Sinh Năm: 1993

Tốt Nghiệp; Học Viện Hí Kịch Thượng HảiPhim Tham Gia

Phim Solaso​​ Bistro

2016 Phim Ma Lạt Biến Hình Kế vai Tung Linh

Phim Big Man Sunday  

Tiểu Sử Diễn VIên Lý Mặc Chi Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 nhận xét:

Post a Comment