Saturday, May 27, 2017

Tiểu Sử Diễn Viên Trương Hâm

Tên Tiếng Việt: Trương Hâm
Tên Tiếng Trung:张鑫
Ngày Sinh: 7/7/1996
Sinh Tại: Quảng Đông, Trung Quốc
Weibo: http://weibo.com/p/1005051770055534Phim Tham Gia

2017 Phim Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi vai Tiểu Khả

Phim Mục Dã Quy Sự vai Tiểu Kim Nha

Tiểu Sử Diễn Viên Trương Hâm Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 nhận xét:

Post a Comment