Monday, February 19, 2018

Tết Mậu Tuất 2018 nhớ về Hoàng Đế Quang Trung

Hôm nay xem phim tài liệu trên Vtv 1: Hoàng Đế Quang Trung bước ra từ lịch sử lại nhớ đến chiến thắng Quân Thanh lừng lẫy vào tết Kỷ Dậu 1789. Trong trang sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta Hoàng Đế  Quang Trung đã để lại dấu ấn không thể phai mờ với cách dùng binh như thần khiến quân giặc phải khiếp sợ. Ông cũng để lại nhiều nuối tiếc khi ra đi trong khi còn nhiều hoài bão xây dựng đất nước còn chưa thực hiện. Nếu những cải cách của ông được thực hiện thì đất nước ta sẽ có nhiều thay đổi to lớn. Nói về chiến thắng Kỷ Dậu 1789 đã khiến Nhà Thanh phải nhìn nước ra bằng một con mắt khác. Trung Hoa là một nước lớn nhưng chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Quang Trung đã đánh tan quân Thanh. Điều này cho thấy quân đội Tây Sơn rất hùng mạnh có thể tấn công trực diện chứ không cần phải phòng thủ. Nếu không có Quang Trung thì phía bắc đã rơi vào tay quân Thanh rồi.

Trong vấn đề cải cách đất nước Quang Trung cũng có nhiều chính sách tiến bộ trong tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế, giáo dục, tôn giáo... Với tình hình lịch sử vào cuối thể kỷ 18 , khi chế độ phong kiến đang trong giai đoạn đi xuống thì Quang Trung thực sự là một minh quân luôn hết mình với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên đất nước lúc đó vừa trải qua nội chiến còn gặp nhiều khó khăn, bên ngoại giặc ngoại xâm đang dòm ngó. Có quá nhiều công việc khiến một mình Hoàng Đế Quang Trung không thể xoay chuyển vận mệnh của dân tộc được. Hơn nữa cũng không có đủ thời gian để Quang Trung để thực hiện những hoài bão của mình. Nhưng tinh thần đổi mới trong xây dựng đất nước của ông luôn là bài học quý báu cho hậu thế. Quang Trung vị hoàng đế với những chiến thắng giặc ngoại xâm sẽ luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.

Tết Mậu Tuất 2018 nhớ về Hoàng Đế Quang Trung Rating: 4.5 Diposkan Oleh: le trungkien

0 nhận xét:

Post a Comment