Sunday, June 17, 2018

Review Phim Thiên Ý Chi Tần Thiên Bảo Giám

Chiếu Tháng 6/2018 1 bộ phim xuyên không về thời Tần Hán đáng để cho chúng ta xem. Tiền Tiểu Phương 1 người viết tiểu thuyết mạng xuyên k...

Tuesday, June 12, 2018

Review Phim Quy KHứ Lai

 Phim này dành cho fan của Đường Yên, La Tấn hoặc dành cho fan của Hứa Linh Nguyệt ( Nổi Tiếng vai Nữ Quan trong Trạch Thiên Ký ). Những ng...