Tuesday, July 10, 2018

Review phim Mãng Hoang Kỷ

Chiếu tháng 6/2018 Phim này mình hóng từ hồi năm 2017 rồi. Chờ đợi mãi cuối cùng thì nó cũng ra mắt. Nhưng mấy tập đầu thì còn ha...

Sunday, July 1, 2018

Review Phim Huyền Môn Đại Sư

Chiếu tháng 6/2018 Diễn Viên Chính: Đồng Mộng Thực vai Trương Lăng Vương Mộng Trúc vai Phi Phi Bùi Tử Thiêm vai Thiết Lang Từ h...