Thursday, August 9, 2018

Review Phim Phù Dao Hoàng Hậu

Chiếu tháng 8/2018 Tuy phim này không thành công bằng Tam Sinh Tam Thế nhưng cũng được hơn 10 tỷ view online bên trung quốc. Những ai yêu...