Friday, September 14, 2018

Review Phim Mị Giả Vô Cương

Phim Chiếu Tháng 8/2018. Xem phim này cũng chỉ bởi vì Lý Nhất Đồng . Biết Lý Nhất Đồng từ hồi xem Anh Hùng Xạ Điêu 2017.  Anh Hùng Xạ...

Sunday, September 2, 2018

Review Phim Vì em Anh Nguyện Yêu Cả thế giới

Lâu rồi không xem một bộ phim về cuộc sống hay như vậy. Nội dung phim hay và ý nghĩa. Câu chuyện của nhân vật trong phim rất giống với ...