Saturday, November 17, 2018

Review Phim Thời Đại Lập Nghiệp

Thời gian chiếu : tháng 11/2018 Thực ra xem phim này chỉ vì yêu thích Angelababy còn nội dung phim chỉ hay trong 10 tập đầu. Bắt đầu ...

Wednesday, November 7, 2018

Review Phim Đường Chuyên

Chiếu tháng 10/2018     Đây là thể loại xuyên không mà mình ưa thích tuy nhiên xem hơn 10 tập đầu thì còn hay vì khi nhân vật chính...