Sunday, December 2, 2018

Review Phim Trở Về Minh Triều làm Vương Gia

Chiếu tháng 11/2018. Tưởng đây là phim xuyên không nhưng bị cắt đi mất đoạn xuyên không. Dương lăng trở thành 1 nho sinh yêu nước ở thời ...