Tuesday, January 1, 2019

Review Phim Tương Dạ

Chiếu tháng 12 /2018 Phim này kỹ xảo đẹp , các cảnh đánh nhau xem khá ổn, có nhiều diễn viên đẹp. 1 phim tiên hiệp dành cho những ai...